Bosuitbreiding in Vlaanderen

Boom2 zet zich in voor natuur- en bosuitbreiding in Vlaanderen. Hiervoor biedt de vzw mensen de kans vierkante meters grond te sponsoren voor bebossing aan € 5 per m². Alle donaties worden integraal gebruikt voor de aankoop van percelen en inrichting als natuur- of bosgebied. Zo krijgt iedereen de kans om de natuur in Vlaanderen een handje toe te steken.

Help mee

Wilt u natuur in Vlaanderen een handje helpen, maar je weet niet meteen hoe? Steun dan nu Boom2.
Jouw bijdrage gaat rechtstreeks en volledig naar bosuitbreiding!

Steun nu
Ambitie 2025

25.000 M² EXTRA BOS IN VLAANDEREN TEGEN 2025

Doelstelling

34%
Landbouwgrond aangekocht
8607
Landbouwgrond bebost
3939
Amfibitpoelen aangelegd
1
Nestkasten geplaatst
34

ONZE PROJECTEN IN VLAANDEREN

Naast bosuitbreiding pikt Boom² ook andere projecten mee die de Vlaamse biodiversiteit een boost kunnen geven. Deze kaart omvat alle door Boom² verwezenlijkte acties.

Wat maakt Boom² uniek?

Boom² onderscheidt zich van andere verenigingen door natuur te maken op plaatsen waar anders nooit natuur gemaakt zou worden. Het gaat hiervoor specifiek op zoek naar stukken met een hoge potentiële natuurwaarde en unieke eigenschappen. Het maakt stapstenen voor soorten tussen boscomplexen of maakt lappen restnatuur groter. Het kiest er, rekening houden met de landbouwsector, percelen uit die voor boeren niet interessant zijn of al jaren niet gebruikt worden.

Boom² richt zich hiertoe specifiek op percelen die door andere vzw’s nooit bebost zouden worden omdat ze niet binnen hun subsidieerbare aankoopperimeter liggen. Daarnaast is het een vzw die volledig uit vrijwilligers bestaat en zonder onnodige kosten draait. Zo kan Boom² garanderen dat iedere binnengekomen euro volledig ingezet wordt voor natuur.

Steunt u Boom² vzw, dan waarborgt uw investering als het ware 100% extra natuur op een doordachte locatie en uitgevoerd op een professionele manier.

Wordt vrijwilliger

Zoals iedere vzw is ook Boom² volledig afhankelijk van de hulp van vrijwilligers. Wenst u te helpen bij aanplantacties of evenementen of wenst u zich nog meer te engageren en deel uit te maken van het bestuur, aarzel dan niet contact op te nemen.

Sponsor vierkante meters bos.

1 vierkante meter bos voor 5 euro

Projectrekening Koning Boudewijnstichting

BE10 0000 0000 0404

BPOTBEB1
Mededeling  128/2949/00034

Doordat Boom² erkend is als goed doel zijn alle giften vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest voor de belastingsaangift krijft u telkens in februari toegestuurd via de post.

Contacteer ons